Διαδικασία Ηλεκτρονικής & Έντυπης Υποβολής Αιτήσεων

Η υποβολή των Αιτήσεων για την επιχορήγηση των Επενδυτικών Σχεδίων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δράσεων Κραατικών Ενισχύσεων της ΨΗΦΕΝ ΑΕ και της συμπλήρωσης σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής.

Για τη συμπλήρωση της φόρμας αυτής κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να επισκεφτεί τον διαδικτυακό τόπο της δράσης και να δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Μετά την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για επιχορήγηση του Επενδυτικού Σχεδίου, ο δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει εντύπως μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, τον ολοκληρωμένο Φάκελο Αίτησης.

Περισσότερες οδηγίες στον Οδηγό Υποβολής.


logos Copyright © 2009 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.