Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» επισημαίνει σε όλους τους Δικαιούχους των Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, (α) την υποχρέωση αναγραφής της χρηματοδότηση της πράξης από την εκάστοτε Δράση επί των πρωτότυπων παραστατικών δαπανών και (β) να περιλαμβάνεται  δήλωση του Δικαιούχου περί ακρίβειας των υποβληθέντων φωτοαντιγράφων σε σχέση με τα πρωτότυπα παραστατικά στην Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται από τον Δικαιούχο συνοδευτικά με το Αίτημα Ολοκλήρωσης Πράξης.


logos Copyright © 2009 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.