Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», επισημαίνει στους Δικαιούχους που έχουν λάβει προκαταβολή στο πλαίσιο των Δράσεων digi-retail, digi-lodge και digi-content, ότι σύμφωνα με τους Οδηγούς αυτών, θα πρέπει οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής που έχουν προσκομίσει, να βρίσκονται σε ισχύ έως την εκταμίευση της εγκεκριμένης επιχορήγησης. Σας εφιστούμε την προσοχή στον ανωτέρω όρο και παραθέτουμε  επικαιροποιημένο υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής.

logos Copyright © 2009 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.