Σε συνέχεια της από 27/06/2012 ανακοίνωσης περί νέων στοιχείων λειτουργίας της «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ», παρατίθενται τα ακόλουθα:


1.       Νέα στοιχεία έκδοσης αθεώρητου τιμολογίου επιχορηγήσεων:

Στοιχεία πελάτη

Επωνυμία:    ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε

Επάγγελμα:    Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ
Διεύθυνση:    ΧΑΝΔΡΗ 3 & ΚΥΠΡΟΥ 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΦΜ:     999983307
ΔΟΥ:     Φ.Α.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ

Αιτιολογία:    Λήψη επιχορήγησης από τη συμμετοχή στη Δράση «Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων» (digi-lodge)» -ηλεκτρονικός κωδικός ……………….._.._......

Ποσό Επιχορήγησης:    (όπως προκύπτει από το e-mail που έχετε λάβει, με ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την πληρωμή επενδυτικού σας σχεδίου στη δράση «(digi-lodge)»)

Τρόπος Πληρωμής:    Μετρητοίς

Ημερομηνία Έκδοσης:    (Ημερομηνία σύνταξης του τιμολογίου)


Δείτε επίσης τις Οδηγίες Συμπλήρωσης του Αιτήματος Εκταμίευσης στο Πληροφοριακό Σύστημα και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εκταμίευση της επιχορήγησης, στο πλαίσιο της δράσης digi-lodge


2.       Νέα στοιχεία εγγυητικής επιστολής προκαταβολής:

Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα πρέπει πλέον να απευθύνεται προς:

Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 2-4


Υπενθυμίζεται ότι οι φάκελοι αιτημάτων προκαταβολής, ολοκλήρωσης και εκταμίευσης (καθώς και κάθε άλλη γραπτή επικοινωνία) θα πρέπει να αποστέλλονται στη νέα διεύθυνση:

Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (Ψηφιακές Ενισχύσεις)
Χανδρή 3 & Κύπρου
183 46 - Μοσχάτο
Τηλέφωνο: 213 1300700,

με συστημένο ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά (courier).

 


logos Copyright © 2009 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.