Η «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» ενημερώνει ότι στο πλαίσιο των εργασιών αξιολόγησης της Δράσης digi-lodge, οι αιτήσεις που περιλαμβάνονται στο νεότερο σχετικό πίνακα κρίθηκαν ως «Απορριφθείσες» κατόπιν εξέτασης, ή παρέλευσης προθεσμίας υποβολής, αιτημάτων επανεξέτασης επί απορριπτέων αιτήσεων.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Οδηγούς της Δράσης, οι επιχειρήσεις διατηρούν το δικαίωμα υποβολής εκ νέου αίτησης επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης. 

Ο προϋπολογισμός των απορριφθεισών αιτήσεων  θα αποδεσμευτεί και θα κατανεμηθεί εκ νέου στις αντίστοιχες περιφέρειες. Κατά συνέπεια, αιτήσεις οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί κατά την ηλεκτρονική υποβολή τους ως «Ηλεκτρονικά Επιλαχούσες»   δύναται πλέον να χαρακτηριστούν ως «Ηλεκτρονικά Εγκεκριμένες», βάσει του νέου διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά περιφέρεια. Η σχετική πληροφορία παρουσιάζεται στην ενότητα «Διαθεσιμότητα προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια» http://digilodge-portal.digitalaid.gr/FundingReport.aspx  στο διαδικτυακό τόπο της Δράσης, καθώς και μέσω της δυνατότητας επισκόπησης αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της Δράσης digi-lodge.

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για την ένταξη ενισχυόμενων πράξεων στη Δράση «digi-lodge» παραμένει σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης και σε κάθε περίπτωση, όχι περισσότερο από δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης. 


logos Copyright © 2009 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.