Η «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» ανακοινώνει ότι οι επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της δράσης «digi-lodge», έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά Αίτημα Τροποποίησης Πράξης επί της Απόφασης Αποδοχής και Έγκρισης Αίτησης που έχουν λάβει.

Αιτήματα Τροποποίησης Πράξεων πραγματοποιούνται μόνο για μεγάλης εμβέλειας τροποποιήσεις (βλ: Αιτήματα Τροποποίησης Εγκεκριμένου Επενδυτικού Σχεδίου).

Η ηλεκτρονική υποβολή του Αιτήματος θα γίνεται από τον Πίνακα Ελέγχου του λογαριασμού χρήστη, μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων της ΨΗΦΕΝ Α.Ε.

Όλες οι επιχειρήσεις θα ενημερώνονται για την έκβαση του Αιτήματός τους ηλεκτρονικά μέσω σχετικού e-mail αλλά και μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων της ΨΗΦΕΝ A.E.

Πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποστείλουν και με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά το υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από την επιχείρηση Αίτημα Τροποποίησης Πράξης, συνοδευόμενο από το απαιτούμενο τεκμηριωτικό υλικό, στις Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε., Κολοκοτρώνη 8, 10561, με την ένδειξη «Αίτημα Τροποποίησης Πράξης- Δράση digi-lodge».


logos Copyright © 2009 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.