Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στη δράση «digi-lodge» και επιχορηγείται για την υλοποίηση επένδυσης για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων με πόρους του Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013), αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις δημοσιότητας και προβολής οι οποίες προβλέπονται στον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση που ολοκληρώνει την υλοποίηση της επένδυσής της, οφείλει να παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να ενημερώνεται σχετικά με τη χρηματοδοτική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου. Για το σκοπό αυτό η επιχείρηση, υποχρεούται να:

α. συμμετέχει με απαντήσεις σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που καταρτίζει και αποστέλλει η «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ», με σκοπό την ολοκληρωμένη καταγραφή των επενδύσεων που υλοποιήθηκαν, την ανάδειξη και την προβολή τους,

β. ενσωματώνει τα προβλεπόμενα λογότυπα και σήματα σε κάθε σημείο επαφής του ευρέως κοινού με υλικό, εξοπλισμό ή ψηφιακή υπηρεσία που άμεσα ή έμμεσα ωφελήθηκε από την επιδοτούμενη επένδυση. Για παράδειγμα, τα προβλεπόμενα λογότυπα πρέπει να εμφανίζονται σε:

• Δικτυακούς τόπους (websites) και ψηφιακές υπηρεσίες όπως ηλεκτρονικές κρατήσεις, συναλλαγές κλπ. που άμεσα ή έμμεσα ωφελήθηκαν από την επένδυση (Υπόδειγμα 1).
• Μόνιμες επεξηγηματικές πινακίδες ή ταμπέλες στους χώρους στους οποίους έχει εγκατασταθεί υλικό ή εξοπλισμός ή άλλο στοιχείο που αποκτήθηκε με την επένδυση (Υπόδειγμα 2).
• Έντυπα, φυλλάδια, εταιρικά τεύχη, επιστολόχαρτα κλπ. στα οποία γίνεται αναφορά σε εξοπλισμό ή υπηρεσίες που άμεσα ή έμμεσα ωφελήθηκαν από την επένδυση (Υπόδειγμα 3).
• Μελέτες οι οποίες καταρτίσθηκαν στο πλαίσιο της επιχορηγούμενης δράσης (Υπόδειγμα 3).
• Πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της επιχορηγούμενης δράσης (Υπόδειγμα 3).

Επιπρόσθετα, η «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» καταρτίζει κατάλογο με επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναγνωρισθούν ως «καλές πρακτικές» σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των επενδύσεων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις έχουν προαιρετικά τη δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής μέσω σχετικού ερωτηματολογίου, ώστε κατόπιν επιλογής της «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» και χωρίς καμία επιπρόσθετη οικονομική ή άλλη ίδια υποχρέωση, να συμπεριληφθούν σε επικοινωνιακό υλικό.

 Τα Υποδείγματα για τις ενέργειες δημοσιότητας και προβολής είναι διαθέσιμα εδώ.


logos Copyright © 2009 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.