Η «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» ενημερώνει ότι στο πλαίσιο των εργασιών αξιολόγησης της Δράσης digi-lodge, διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε φάκελος αίτησης για τις ηλεκτρονικά υποβληθείσες αιτήσεις, τα στοιχεία των οποίων παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων για τις οποίες δεν υποβλήθηκε φάκελος αίτησης

Κωδικός Αίτησης Ημ/νια Υποβολής ΜΗ.Τ.Ε Περιφέρεια Καταλύματος ΑΦΜ Επιχείρησης Αιτούμενο Ποσό Επιχορήγησης προς Αποδέσμευση
01-000004 15/9/2009 0103Κ011Α0038400 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 094137618 17.917,80 €
01-000068 15/9/2009 0829Κ121Κ3521000 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 044927480 11.998,68 €
01-000106 15/9/2009 0623Κ112Κ0044100 ΗΠΕΙΡΟΣ 044117771 12.000,00 €
01-000204 15/9/2009 0829Κ121Κ0278500 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 034683146 12.000,00 €
01-000210 15/9/2009 0104Κ013Α0014801 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 094121610 8.022,42 €
01-000218 15/9/2009 0831Κ123Κ0465600 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 047233959 14.785,98 €
01-000221 15/9/2009 0623Κ013Α0118900 ΗΠΕΙΡΟΣ 094244006 18.000,00 €
01-000238 15/9/2009 0622Κ050Α0174201 ΗΠΕΙΡΟΣ 999810840 15.000,00 €
01-000355 15/9/2009 1040Κ010Α0086700 ΚΡΗΤΗ 094095518 17.685,00 €
01-000371 15/9/2009 0724Κ132Κ0285701 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 079328039 12.000,00 €
01-000374 15/9/2009 0623Κ113Κ0126000 ΗΠΕΙΡΟΣ 021713768 15.000,00 €
01-000439 15/9/2009 1042Κ030Β0133400 ΚΡΗΤΗ 094267486 8.280,00 €
01-000453 15/9/2009 1249Κ113Κ0007501 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 049087972 15.000,00 €
01-000460 15/9/2009 0623Κ121Κ0031700 ΗΠΕΙΡΟΣ 012389917 12.000,00 €
01-000485 15/9/2009 0830Κ122Κ0575300 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 046206554 11.988,00 €
01-000539 15/9/2009 0621Κ013Α0027401 ΗΠΕΙΡΟΣ 998945655 15.870,00 €
01-000617 15/9/2009 0621Κ113Κ0138101 ΗΠΕΙΡΟΣ 037069139 15.000,00 €
01-000638 15/9/2009 0829Κ012Α0024000 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 081959350 21.000,00 €
01-000676 15/9/2009 1039Κ030Β0026400 ΚΡΗΤΗ 094460471 9.915,00 €
01-000694 15/9/2009 1042Κ032Α0036601 ΚΡΗΤΗ 099777438 12.809,40 €
01-000699 15/9/2009 0726Κ050Β0152501 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 082903560 15.000,00 €
01-000729 15/9/2009 1249Κ012Α0054000 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 095278401 15.000,00 €
01-000735 15/9/2009 0622Κ073Α0128301 ΗΠΕΙΡΟΣ 036293430 15.000,00 €
01-000737 15/9/2009 0829Κ034Α0066200 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 094088693 21.000,00 €
01-000748 15/9/2009 0829Κ122Κ4026000 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 019835027 12.000,00 €
01-000750 15/9/2009 1245Κ012Α0068400 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 044578262 9.915,00 €
01-000785 15/9/2009 0622Κ011Α0063200 ΗΠΕΙΡΟΣ 046339480 18.000,00 €
01-000787 15/9/2009 0622Κ031Α0117801 ΗΠΕΙΡΟΣ 025616068 18.000,00 €
01-000807 15/9/2009 0726Κ012Α0172800 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 094113577 11.040,00 €
01-000828 15/9/2009 0622Κ032Α0111301 ΗΠΕΙΡΟΣ 105601393 18.000,00 €
01-000862 15/9/2009 1249Κ012Α0054200 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 095278401 15.000,00 €
01-000890 15/9/2009 0726Κ032Α0196600 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 094306977 12.150,00 €
01-000898 15/9/2009 0726Κ012Α0162900 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 999512269 11.040,00 €
01-000902 15/9/2009 0428Κ013Α0013400 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 094124198 24.000,00 €
01-000918 15/9/2009 0621Κ123Κ0171501 ΗΠΕΙΡΟΣ 108034916 15.000,00 €
01-000966 15/9/2009 0622Κ050Α0166601 ΗΠΕΙΡΟΣ 084183781 15.000,00 €
01-000976 15/9/2009 0623Κ112Κ0044200 ΗΠΕΙΡΟΣ 302279398 12.000,00 €
01-001009 15/9/2009 1247Κ050Γ0037600 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 030101504 11.040,00 €
01-001039 15/9/2009 1042Κ121Κ0028200 ΚΡΗΤΗ 040485700 5.700,00 €
01-001126 15/9/2009 1039Κ012Α0012900 ΚΡΗΤΗ 019667064 16.905,00 €
01-001131 15/9/2009 0830Κ122Κ0066400 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 042948534 11.784,00 €
01-001184 15/9/2009 1041Κ033Α0028901 ΚΡΗΤΗ 077865753 18.000,00 €
01-001188 15/9/2009 1042Κ032Α0143100 ΚΡΗΤΗ 094313133 18.000,00 €
01-001196 15/9/2009 1042Κ032Α0138500 ΚΡΗΤΗ 094313133 18.000,00 €
01-001210 15/9/2009 1041Κ123Κ0326700 ΚΡΗΤΗ 035925961 15.000,00 €
01-001233 15/9/2009 0102Κ013Α0215000 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 094127373 5.880,00 €
01-001298 15/9/2009 0413Κ124Κ0055601 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 029428952 10.491,86 €
01-001313 15/9/2009 0103Κ112Κ0043700 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 043835771 8.760,00 €
01-001322 15/9/2009 0727Κ112Κ0076100 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 023491296 11.934,01 €
01-001330 15/9/2009 0413Κ10000059001 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 042493210 12.720,00 €
01-001335 15/9/2009 0829Κ121Κ3056000 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 040722377 10.380,01 €
01-001341 15/9/2009 0430Κ012Α0074500 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 094291799 18.000,00 €
01-001345 15/9/2009 0829Κ014Α0032500 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 095028031 18.000,00 €
01-001346 15/9/2009 1039Κ121Κ0043200 ΚΡΗΤΗ 005151350 5.538,00 €
01-001347 15/9/2009 0623Κ124Κ0144701 ΗΠΕΙΡΟΣ 068329448 11.520,00 €
01-001352 15/9/2009 0622Κ013Α0018301 ΗΠΕΙΡΟΣ 099803669 14.936,19 €
01-001353 15/9/2009 1039Κ122Κ0191500 ΚΡΗΤΗ 023155910 11.839,68 €
01-001356 15/9/2009 0830Κ12000801001 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 103081326 14.820,00 €
01-001383 15/9/2009 0831Κ033Α6964000 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 094272202 16.926,60 €
01-001389 15/9/2009 0726Κ013Α0148701 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 094031732 11.040,00 €
01-001391 15/9/2009 0623Κ113Κ0094300 ΗΠΕΙΡΟΣ 044116633 12.420,00 €
01-001425 16/9/2009 0428Κ013Α0019200 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 094234688 18.630,00 €
01-001447 16/9/2009 0428Κ032Α0001301 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 099238707 17.880,00 €
01-001454 16/9/2009 0622Κ050Β0180901 ΗΠΕΙΡΟΣ 998689655 15.000,00 €
01-001466 16/9/2009 1042Κ112Κ0181800 ΚΡΗΤΗ 019874110 12.000,00 €
01-001468 17/9/2009 0103Κ111Κ0050700 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 041492737 10.329,33 €
01-001497 18/9/2009 0829Κ123Κ0181000 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 019861438 14.994,60 €
01-001498 18/9/2009 0829Κ123Κ0182000 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 019861438 14.994,60 €
01-001500 18/9/2009 1039Κ10000026900 ΚΡΗΤΗ 054251722 11.040,00 €
01-001519 19/9/2009 0829Κ122Κ0026000 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 047440082 11.983,68 €
01-001520 19/9/2009 0829Κ122Κ1578000 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 047440082 11.983,68 €
01-001539 21/9/2009 0621Κ012Α0139500 ΗΠΕΙΡΟΣ 094161981 18.000,00 €
01-001551 22/9/2009 1039Κ123Κ0100100 ΚΡΗΤΗ 097439085 5.880,00 €
01-001578 23/9/2009 1041Κ112Κ0300200 ΚΡΗΤΗ 044915420 12.000,00 €
01-001581 23/9/2009 0726Κ012Α0000700 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 014107940 12.066,00 €
01-001582 23/9/2009 0726Κ013Α0162400 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 095161561 12.840,00 €
01-001592 24/9/2009 0623Κ112Κ0114601 ΗΠΕΙΡΟΣ 053185974 12.000,00 €
01-001595 24/9/2009 0726Κ050Α0259401 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 999513438 11.274,00 €
01-001599 24/9/2009 1042Κ013Α0142100 ΚΡΗΤΗ 094179702 5.121,00 €
01-001601 24/9/2009 1248Κ100Α0118201 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 117051056 7.560,00 €
01-001631 26/9/2009 0828Κ124Κ0286500 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 045695894 14.520,00 €
01-001636 28/9/2009 1039Κ122Κ0049900 ΚΡΗΤΗ 094460262 12.000,00 €
01-001656 5/10/2009 0413Κ10000056301 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 036404274 13.159,66 €
01-001673 13/10/2009 0829Κ123Κ0451600 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 063772328 15.000,00 €
01-001679 17/10/2009 1039Κ031Α0037601 ΚΡΗΤΗ 094274489 18.000,00 €
02-000042 16/9/2009 0938Κ012Α0603300 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 136071859 18.000,00 €
02-000053 16/9/2009 0938Κ01ΑΑ0183200 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 999993699 18.000,00 €
02-000063 16/9/2009 0934Κ034Α0366701 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 999670481 18.000,00 €
02-000102 16/9/2009 0933Κ122Κ0027601 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 128871802 7.200,00 €
02-000131 16/9/2009 0938Κ013Α0457100 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 999736197 21.000,00 €
02-000156 16/9/2009 0936Κ20ΟΒ0266500 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 094403255 12.000,00 €
02-000179 16/9/2009 0936Κ012Κ0362600 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 077148790 18.000,00 €
02-000189 16/9/2009 0936Κ122Κ0330600 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 055632829 12.000,00 €
02-000195 16/9/2009 0935Κ013Α0497301 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 999747114 18.000,00 €
02-000204 16/9/2009 0936Κ122Κ0195200 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 041360789 12.000,00 €
02-000266 16/9/2009 0938Κ012Α0497801 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 106461285 17.496,00 €
02-000274 16/9/2009 0938Κ112Κ0080800 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 024670364 11.995,08 €
02-000302 24/9/2009 0936Κ013Α0295000 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 041233819 18.000,00 €
02-000306 29/9/2009 0936Κ112Κ0050700 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 046627594 11.004,00 €
02-000323 6/10/2009 0936Κ012Κ0473900 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 040809827 12.054,00 €
02-000330 14/10/2009 0936Κ031Κ0374700 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 034153319 11.274,00 €
03-000022 17/9/2009 0517Κ013Α0015000 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 041217672 18.000,00 €
03-000025 17/9/2009 0518Κ013Α0011100 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 094242523 17.992,80 €
03-000031 17/9/2009 0518Κ013Α0025401 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 045056710 18.000,00 €
03-000035 17/9/2009 0517Κ012Α0011200 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 045350357 17.886,00 €
03-000040 29/9/2009 0516Κ112Κ0000200 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 045353624 11.064,00 €
04-000020 18/9/2009 1352Κ113Κ0054300 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 009836250 14.775,00 €
04-000038 18/9/2009 1352Κ014Α0032400 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 094120488 18.000,00 €
04-000082 19/9/2009 1350Κ012Α0043200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 094091894 18.000,00 €
04-000103 17/10/2009 1350Κ011Α0001700 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 044177718 18.000,00 €
04-000106 21/10/2009 1350Κ123Κ0132201 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 043627030 15.000,00 €
05-000009 21/9/2009 0206Κ012Α0027900 ΑΤΤΙΚΗ 092017999 17.946,00 €
05-000047 21/9/2009 0206Κ012Α0029800 ΑΤΤΙΚΗ 093868048 18.000,00 €
05-000088 21/9/2009 0207Κ122Κ0041500 ΑΤΤΙΚΗ 072706126 12.000,00 €
05-000093 21/9/2009 0207Κ011Α0069700 ΑΤΤΙΚΗ 023854942 18.000,00 €
05-000094 21/9/2009 0207Κ011Α0070700 ΑΤΤΙΚΗ 041479360 18.000,00 €
05-000099 21/9/2009 0208Κ011Α0092100 ΑΤΤΙΚΗ 027693820 18.000,00 €
05-000101 21/9/2009 0207Κ032Α0074000 ΑΤΤΙΚΗ 095274973 8.700,00 €
05-000123 21/9/2009 0207Κ013Α0080900 ΑΤΤΙΚΗ 029995332 18.000,00 €
05-000129 1/10/2009 0206Κ013Α0026400 ΑΤΤΙΚΗ 094061632 19.650,00 €
06-000039 22/9/2009 1144Κ011Α0452200 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 014214154 18.000,00 €
06-000057 22/9/2009 1143Κ123Κ0309500 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 047291860 6.768,00 €
06-000059 22/9/2009 1144Κ012Α0194400 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 015451237 9.420,00 €
06-000107 22/9/2009 1143Κ013Α0497900 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 094124137 20.964,00 €
06-000109 22/9/2009 1143Κ121Κ0539601 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 036155578 11.669,40 €
06-000132 22/9/2009 1143Κ113Κ0192400 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 044339816 11.040,00 €
06-000148 22/9/2009 1144Κ012Α0452100 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 040431722 18.000,00 €
06-000165 22/9/2009 1143Κ032Α0301500 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 094202525 18.000,00 €
06-000167 22/9/2009 1144Κ112Κ0604900 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 003836318 11.040,00 €
06-000248 22/9/2009 1144Κ124Κ0411600 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 030808800 14.990,40 €
06-000273 22/9/2009 1143Κ122Κ0219901 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 044339816 11.040,00 €
06-000286 22/9/2009 1143Κ012Α0385600 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 094202410 18.000,00 €
06-000289 22/9/2009 1144Κ032Α0005201 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 043930798 11.040,00 €
06-000311 22/9/2009 1143Κ013Α0522900 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 094358544 20.921,37 €
06-000345 22/9/2009 1144Κ012Α0193800 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 041262803 18.000,00 €
06-000362 22/9/2009 1143Κ112Κ0299500 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 020103620 12.000,00 €
06-000382 22/9/2009 1143Κ100Κ0558901 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 112267917 13.200,00 €
06-000394 22/9/2009 1143Κ012Α0462700 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 094136831 7.890,02 €
06-000422 22/9/2009 1143Κ032Α0444700 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 094215650 17.970,00 €
06-000450 22/9/2009 1144Κ113Κ0110900 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 046337345 15.000,00 €
06-000481 22/9/2009 1144Κ123Κ0740600 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 061757483 15.000,00 €
06-000499 22/9/2009 1144Κ123Κ0748401 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 132077977 7.200,00 €
06-000607 22/9/2009 1144Κ012Α0153300 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 094117841 14.950,20 €
06-000655 22/9/2009 1143Κ013Α0278700 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 094205183 18.000,00 €
06-000667 22/9/2009 1143Κ032Α0318200 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 094272607 21.000,00 €
06-000692 23/9/2009 1144Κ112Κ0419700 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 056122620 11.760,00 €
06-000694 24/9/2009 1144Κ124Κ0048500 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 094161274 13.998,00 €
06-000704 26/9/2009 1144Κ124Κ0127100 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 030809094 14.520,00 €
06-000714 5/10/2009 1144Κ114Κ0079400 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 046920960 13.128,00 €
06-000717 21/10/2009 1144Κ014Α0190700 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 094192828 18.000,00 €
 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Οδηγούς της Δράσης, οι εν λόγω ηλεκτρονικά υποβληθείσες αιτήσεις για τις οποίες δεν υποβλήθηκε φυσικός φάκελος αίτησης απορρίπτονται και δεν προχωρούν σε επόμενα στάδια αξιολόγησης.  Με την παρέλευση της προθεσμίας τυχόν επανεξετάσεων, ο προϋπολογισμός αυτών θα αποδεσμευτεί και θα κατανεμηθεί εκ νέου στις αντίστοιχες περιφέρειες. Κατά συνέπεια, αιτήσεις οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί κατά την ηλεκτρονική υποβολή τους ως «Ηλεκτρονικά Επιλαχούσες»   δύναται πλέον να χαρακτηριστούν ως «Ηλεκτρονικά Εγκεκριμένες», βάσει του νέου διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά περιφέρεια. Η σχετική πληροφορία παρουσιάζεται στην ενότητα «Διαθεσιμότητα προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια» http://digilodge-portal.digitalaid.gr/FundingReport.aspx  στο διαδικτυακό τόπο της Δράσης, καθώς και μέσω της δυνατότητας επισκόπησης αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της Δράσης digi-lodge.
Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για την ένταξη ενισχυόμενων πράξεων στη Δράση «digi-lodge» παραμένει σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης και σε κάθε περίπτωση, όχι περισσότερο από δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.
Η κατάταξη που παρατίθεται στο σχετικό πίνακα διαθεσιμότητας προϋπολογισμού (βάσει της οποίας παρατηρείται υπερκάλυψη του διαθέσιμου προϋπολογισμού σε ορισμένες περιφέρειες), δεν συνιστά έγκριση/ ένταξη των επενδυτικών σχεδίων. Η τελική κατάταξη θα πραγματοποιηθεί μετά την αποστολή του ολοκληρωμένου Φακέλου της Αίτησης και της ολοκλήρωσης των εργασιών αξιολόγησης  (παρ. 3.3.2 του Οδηγού Αξιολόγησης).


logos Copyright © 2009 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.