Η Δράση digi-lodge χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση καθώς και από τα 5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ): Μακεδονία - Θράκη, Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος, Αττική, Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνια, Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΠ ΨΣ) είναι ένα από τα  επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Συμβάλει στον 6° Γενικό Στόχο του ΕΣΠΑ, εντάσσεται στη 2η θεματική προτεραιότητα που αφορά στην Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομίας και στοχεύει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ΤΠΕ. Αποτελεί το σημαντικότερο χρηματοδοτικό εργαλείο στην υλοποίηση της Ψηφιακής Στρατηγικής.

Στόχος του ΕΠ ΨΣ είναι η «Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ΕΕ αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)». Το ΕΠ ΨΣ αναπτύσσεται ακολουθώντας τις στρατηγικές επιλογές και τις κατευθύνσεις της «Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013» και εξειδικεύει τους στόχους του σε δύο Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.):

• Α.Π.1: Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ
• Α.Π.2: ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Οι Άξονες Προτεραιότητας (A.Π.) εξυπηρετούνται από 6 Ειδικούς Στόχους (Ε.Σ.), η επίτευξη των οποίων εξασφαλίζει αφενός τη διάχυση των ΤΠΕ τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους πολίτες και, αφετέρου μεγιστοποιεί τις ωφέλειες από τη χρήση των ΤΠΕ, προσαρμόζοντας τις αντίστοιχες εφαρμογές στις ανάγκες των χρηστών. Οι Ε.Σ. των δύο Α.Π είναι:

I. Ε.Σ.1.1: Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις
II. Ε.Σ.1.2: Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημόσιου τομέα με χρήση ΤΠΕ
III. Ε.Σ.1.3: Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονομία
IV. Ε.Σ.1.4: Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν τις ΤΠE
V. Ε.Σ.2.1: Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ - Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα
VI. Ε.Σ.2.2: Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη

Οι δράσεις που  χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο ΕΠ ΨΣ πρέπει να αντιστοιχίζονται στους Α.Π. καθώς και τους αντίστοιχούς Ε.Σ. του προγράμματος.

 

Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα


Για την υλοποίηση των δράσεων του ΕΠ-ΨΣ στον Άξονα Προτεραιότητας 1 θα αξιοποιηθούν και πόροι από τα παρακάτω Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, και από τους συγκεκριμένους ‘Άξονες Προτεραιότητας. Για την παρούσα Δράση αξιοποιούνται πόροι από:
•    «Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ»
o    ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
o    ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»
•    «Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ»
o    ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»
•    «Ε.Π ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ»
o    ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Υποδομές και Υπηρεσίες προσπελασιμότητας Στερεάς Ελλάδας»
•    «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ»
o    ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης».

 

 


logos Copyright © 2009 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.