Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι επιχειρήσεις (με διακριτές άδειες λειτουργίας τουριστικής μονάδας) ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους (εξαιρούνται οι ενώσεις επιχειρήσεων), οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στη Δράση digi-lodge μπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο των ακόλουθων επιλέξιμων ενεργειών και δαπανών:

Η ΨΗΦΕΝ Α.Ε. αναμένεται να ανακοινώσει την ημερομηνία κατόπιν της οποίας θα είναι δυνατή η υποβολή μίας αίτησης επιχορήγησης επενδυτικού σχεδίου.

Υποβολές αιτήσεων θα γίνονται συνεχώς και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού Δράσης για κάθε Περιφέρεια αναφοράς.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι 75.000.000 ευρώ, από τα οποία το 60%  προέρχονται από Δημόσια Δαπάνη, ενώ το υπόλοιπο 40% θα καλυφθεί με ιδιωτική συμμετοχή.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο Επενδυτικό Σχέδιο ενίσχυσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 40.000 € και το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης για αυτή την περίπτωση μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 24.000 € (ήτοι το 60% του μέγιστου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης).

Διάρκεια Επενδυτικών Σχεδίων

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων Επενδυτικών Σχεδίων δε δύναται να ξεπερνά τους 18 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης τους.

Γεωγραφική περιοχή

Αιτήσεις για Επενδυτικά Σχέδια μπορούν να υποβληθούν από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται νόμιμα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές είναι όλες οι Περιφέρειες της Ελλάδας.

Η Δράση digi-lodge χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση καθώς και από τα 5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ): Μακεδονία - Θράκη, Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος, Αττική, Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνια, Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου.


logos Copyright © 2009 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. - All rights reserved
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του κόμβου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.